LN Sports Team
   
 
Ski- a Snowboardstage zu Deux Alpes (F) 2015

“Fir Ski an Snowboard ze léieren ass déi Vakanz eng gutt Geleeënheet. Dat ganzt ass natierlech nach besser wann een déi richteg Leit bäi sech hutt. Et war eng schéi Woch!”

(Lynn a Florence)

 

Hallo,

Zu 152 Schüler an 18 Enseignanten hu mir eis vum 20. bis den 26. Mäerz 2016 op de Ski Stage an den Centre UCPA 2Alpes Venosc gemaach.

Nieft dem Athenée (AL), dem Fieldgen (EPFL), dem Aline Mayrisch (LAML) an dem Réidener Lycée (ALR) huet den LN sech mat 29 Schüler an de Wantersport lancéiert.

Dobäi woren:

Arend Mil, Arend Nell, Brêt Céline, Conter Michelle, Crochet Audrey, Eeckels Francisca, Kettenmeyer Sara, Keup Liss, Kieffer Nik, Kinnen Ben, Kirsch Carole, Kraus Lena, Larbière Félix, Leyder Aline, Leyder Philippe, Link Noémie, Martins Tim, Meyers Carmen, Nickels Leny, Peiffer Pit, Pottier Eléonore, Putz Jacques, Putz Louis, Reiter Nuba, Ripp Florence, Schmit Laura, Winandy Elisabeth, Winkin Pol, Zeimes Lynn.

Bis op de läschte Nomëtten hat d ‘Wieder sech vu senger beschter Säit gewisen. Dat huet eis erlaabt vill Zäit op de Schier oder op dem Snowboard ze verbréngen an deementspriechend vill bäi ze léieren. Och bloufe mer dëst Joer vu schlëmmere Verletzungen verschount.

Net manner wichteg woren di sozial Kontakter di mer ënnert eise Wëltzer Schüler, awer och mat de Kollegen vun deenen aneren 4 Lycéeën konnte knäppen. Zesummeliewen an den Schlofzëmmeren op enkem Raum an awer och d ‘Aktivitéiten am Owend (“Die perfekte Minute”, Casino, Disco,...) hunn hiren Deel dozou bäigedroen.

Dat flott Dierfchen 2Alpes an eise Wëltzer-Schülergrupp bleiwen hiren Enseignanten dëst Joer jiddwerfalls a beschter Erënnerung. Dir waart TOPP!

Mir hoffen datt Eech d’Erliefnëser an d ‘Erfahrungen déi Dir zu 2Alpes konnt sammelen sou gutt gefalen hunn, datt Dir d ‘nächst Schouljoer nach emol dobäi sidd! Mir giffen eis freeën J.

LN Sports Team.

 

Hei puer Statements vun eise Schüler:

Audrey: “2Alpes huet mega Spaass gemaach an et war cool!”

Noémie: “Et war flott an ech ginn sécher nach eng Kéier dohinn! J

Nell: “Déi Moniteuren hunn eis gutt Snowboard geléiert.”

Nuba: “Et huet mir ganz vill Spaass gemaach an ech hunn vill dozou geléiert.”

Leny: “Et war mega cool zu 2Alpes an et huet een ochvill anner Kanner kenne geléiert.”

Lena: “Et huet een vill verschidden Erfahrungen gemaach an et behält een vill schéin Erënnerungen! J

Francisca: “D’Woch zu 2Alpes war flott. D’Moniteuren konnten engem Ufänger gutt erklären wéi een ufänke soll. Et huet ee séier verstan wat ee maache misst.”

Sara, Céline, Elisabeth: Doduerch datt mir ee gudde Grupp haten, konnte mer nei Frëndschafte schléissen; bis op déi puer blo Plazen war et also eng flott Woch.”

Eléonore: “2 Wierder: Mega cool!”

Aline: “C’est parti, les louous!” (louous = luxembourgeois)

Jacques: “Et wor cool zu 2Alpes an ech kommen nach eng Kéier zréck.

Pol: “Et war ganz cool a flott an ech sinn mer sécher dat ech d ‘nächst Joer rëmkommen.”

Ben: “Et war ganz cool, schéin a flott zu 2Alpes, mee d ‘Iessen war net ganz gutt. Wann ech kann, da ginn ech d ‘nächst Joer sécher rëm mat.”

Liss, Laura: “Et war eng Vakanz an där ee vill Spaass hat an een vill bäiléiere konnt. 2Alpes ass eng Geleeënheet, déi een sech nek entgoe loosse soll.”

Carole: “Et konnt een vill Erfahrungen man an et war eng mega schéin a cool Vakanz!”

Michelle: Zu 2Alpes huet ee vill bäigeléiert an et war wierklech Wäert dohënner ze goen, well et och eng schéi Géigend ass!”

Nik, Tim, Philippe: “Dës Vakanz huet vill Spaass gema an mir hunn vill Leit kenne geléiert. Super Ski Coursen.

 


 

Och 2016 fiert den LN erëm mat anere lëtzebuergesche Schoulen op Deux Alpes (Frankräich) an en Ski- a Snowboardstage. Vum 20.- 26. Maërz 2016 kritt dier hei d´Méiglechkeet an enger flotter Atmosphär Ski oder Snowboard ze leieren respektiv iech an enger vun dëse Wantersportarten ze verbesseren.

Lued Dir déi genau Informatiounen souwéi d´Fichen fir sech unzemellen hei ënnen erof

Ab haut kënnt dir eech aschreiwen! Lued dir vum Site d´Autorisation parentale rof an gëff dës ausgefëllt am Sportsproffe- Büro of vir dech unzemellen! Bréng och deng Schülerkaart mat. D´Schüler bis 4e/10e hunn Virrang. 

Photoen 2014 2013 2012 2010  2009

Ski-a Snowboardstage_DEUX ALPES_2016-2017_Infos an Umellungdownloads: 385 | type: pdf | size: 571 kB

 UCPA Deux Alpes Venosc

  
Top! Top!